top of page

Akut Omhändertagande, HLR fortsättningFöreningen har fått tillgång till ytterligare en utbildning som blir lite av en av HLR-kursen som vi gick tillsammans med RF-SISU för ett par veckor sedan. Du behöver dock inte ha gått HLR-kursen för att kunna delta i den här utbildningen. Mer information om anmälan finns i vår interna facebookgrupp.


Utbildningstillfället är den 7 Maj kl:18.00-21.00 i Idrottens Hus, Klockaretorpet Centrum


Utbildningens innehåll:

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle kan ha stora effekter för återgång till aktivitet för den skadade.

Med rätt kunskap kan man förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan. Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som tex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme.


Kursledaren har fått extra information om vad vår förening gör och vad vi kan råka ut för och kommer i och med det att försöka anpassa utbildningen så bra han kan efter det.

Comments


bottom of page